Geschiedenis

De geschiedenis van bingo is een interessant verhaal,
dat teruggaat naar het Italië van rond 1530. Het spel
begon als een loterijspel voor de Italiaanse bevolking,
maar werd al vrij snel geïntroduceerd bij de elite in
Frankrijk. Een eeuw later kenden ook de Duitsers het
spel die het aanpasten voor kinderen om hen zodoen-
de rekenen bij te kunnen brengen.
Pas in 1929 bereikte het bingospel Noord-Amerika, waar het
'beano' werd genoemd en voor het eerst werd gespeeld tij-
dens festival ergens in de staat Georgia. Toen een handelaar
in speelgoed, een zekere Edwin S. Lowe, iemand per vergis-
sing "bingo!" in plaats van "beano!" hoorde roepen hernoem-
de hij het spel.

Lowe zag het grote potentieel van het bingo spel en vroeg de
wiskundeprofessor Carl Leffler van de Columbia University om
het aantal verschillende cijfercombinaties te vergroten.
In korte tijd bedacht Leffler 6.000 verschillende bingokaarten!

Aanvankelijk werd het spel wekelijks zo'n 10.000 keer ge-
speeld, maar al snel nam de populariteit toe en verspreidde
het bingospel zich verder over de wereld. Inmiddels is bingo
een miljoenenindustrie en heeft het spel ook op internet zijn
intrede gedaan. Welkom op nlbingo.nl!